Právo


Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti

36,20 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncmz.dashofer.sk

Online kurz je určený manažérom, vedúcim a riadiacim pracovníkom, ako aj všetkým ostatným, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti a profesionálne aj osobnostne rásť.

Viac informácií o produkte >>


Pohľadávky v praxi

Pohľadávky v praxi

25,20 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncpoh.dashofer.sk

Online kurz je určený obchodným a finančným riaditeľom, ekonómom a účtovníkom a podnikovým právnikom, ktorí potrebujú vedieť viac o teórii a praxi vymáhania pohľadávok.

Viac informácií o produkte >>


Analýza dát v Exceli

Analýza dát v Exceli

33,00 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncade.dashofer.sk

Online kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

Viac informácií o produkte >>


Analýza dát v Exceli na CD

Analýza dát v Exceli na CD

43,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

Viac informácií o produkte >>


Excel pre Office 2010

Excel pre Office 2010

40,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

DVD je zamerané na informácie týkajúce sa excelu, jedného z najpoužívanejších programov balíčka MS Office. Po prieskume medzi zákazníkmi sme prišli k záveru, že verzia 2010 je stále najčastejšie používaná, preto formou videí prinášame návody na prácu s jednotlivými funkciami

Viac informácií o produkte >>