Právo


Právo pre bankovú prax

Právo pre bankovú prax

70,00 EUR + DPH

Nosič: Brožúra

Po vstupe Slovenska do Európskej únie a po zavedení meny euro prechádza slovenské bankovníctvo výraznými zmenami, ktorých spúšťačom sú najmä nové pravidlá kapitálovej primeranosti (Basel III, CRD IV), ochrana spotrebiteľa (MiFID), platobné služby (SEPA), boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (FATF) a podielové fondy (UCITS IV). Tieto zmeny sa postupne implementujú do slovenskej právnej úpravy finančného trhu. Výraznou pomocou pri orientácii v spleti paragrafov je pre zamestnancov bankového sektora publikácia, na ktorej sa podieľal široký kolektív erudovaných právnikov z praxe.

Viac informácií o produkte >>


Business English na USB

Business English na USB

69,00 EUR + DPH

Nosič: Produkty na USB

USB Business English na USB je určené managerom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom či všetkým tým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business.

Viac informácií o produkte >>


Obchodná angličtina

Obchodná angličtina

39,00 EUR + DPH

Nosič: Pdf na stiahnutie

E-dokument Obchodná angličtina je určené všetkým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business. PDF je veľmi jednoduché, môžete ho študovať priamo v počítači, alebo si ho vytlačiť a študovať. 

Viac informácií o produkte >>


Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

16,40 EUR + DPH

Nosič: Pdf na stiahnutie

Tento e-dokument Vám prináša všeobecne použiteľnú metodiku pri zavádzaní koncepcie riadenia vzťahov so zákazníkmi, doplnenú praktickými postupmi a príkladmi, odporúčaniami, prehľadnými schémami a tabuľkami.

Viac informácií o produkte >>


Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz<br />z oblasti obchodu a práva

Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz
z oblasti obchodu a práva

24,50 EUR + DPH

Nosič: Pdf na stiahnutie

E-dokument „Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti obchodu a práva“ Vám poskytuje prehľad odbornej terminológie zo spomínaných oblastí. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie.

Viac informácií o produkte >>