Právo


Právnická angličtina

Právnická angličtina

99,00 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: onclen.dashofer.sk

Po zakúpení kurzu budete mať prístup k 10 lekciám a záverečnému testu, ktorý zhŕňa vedomosti nadobudnuté počas kurzu. Tematická náplň lekcií bola starostlivo vyberaná tak, aby pokrývala najžiadanejšie oblasti právnej praxe a terminológiu, ktorá je najčastejšie potrebná pri styku s právnickou angličtinou. K výberu tém sme dospeli na základe 10 ročnej praxe učenia právnickej angličtiny a prekladu odborných textov. 

Viac informácií o produkte >>


Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti

36,20 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncmz.dashofer.sk

Online kurz je určený manažérom, vedúcim a riadiacim pracovníkom, ako aj všetkým ostatným, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti a profesionálne aj osobnostne rásť.

Viac informácií o produkte >>


Pohľadávky v praxi

Pohľadávky v praxi

25,20 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncpoh.dashofer.sk

Online kurz je určený obchodným a finančným riaditeľom, ekonómom a účtovníkom a podnikovým právnikom, ktorí potrebujú vedieť viac o teórii a praxi vymáhania pohľadávok.

Viac informácií o produkte >>


Analýza dát v Exceli

Analýza dát v Exceli

33,00 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncade.dashofer.sk

Online kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

Viac informácií o produkte >>