Dane


Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

40,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na CD nájdete prehľadné spracovanie poznámok k účtovnej závierke za rok 2016. Poznámky k účtovnej závierke sú spracované vo forme tabuliek s automatickým vypĺňaním údajov z hlavnej knihy. Jednotlivé súbory sú navzájom prepojené a uľahčia Vám tak vypĺňanie výkazov. Výkazy si môžete prekonvertovať do pdf súborov a následne si ich vytlačiť.

Viac informácií o produkte >>


Daňové priznanie za rok 2016

Daňové priznanie za rok 2016

48,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: www.danovepriznanie2016.sk

Ucelene spracovanú problematiku daňového priznania za rok 2016 s možnosťou otázok k vašim problémom v súvislosti so zdanením príjmov za rok 2016 nájdete v on-line téme Daňové priznanie za rok 2016. 

Viac informácií o produkte >>


Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

59,00 EUR + DPH

Nosič: Tlačená príručka

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie všetkých paragrafov zákona o DPH podľa aktuálne platnej legislatívny doplnené o odborné komentáre a praktické príklady od Ing. Alžbety Hermanovej a Ing. Juraja Váleka, PhD. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2017. 

Viac informácií o produkte >>


Postupy účtovania v JÚ a PÚ a zákon o účtovníctve

Postupy účtovania v JÚ a PÚ a zákon o účtovníctve

19,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na CD nájdete zmeny týkajúce sa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve v roku 2016. Nájdete tu aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného aj jednoduchého účtovníctva a tiež zákon o účtovníctve v znení od 1.1.2016.

Viac informácií o produkte >>


Účtovanie diaľničnej známky v roku 2016

Účtovanie diaľničnej známky v roku 2016

9,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na CD nájdete správny spôsob účtovania diaľničných známok v podvojnom účtovníctve v roku 2016  a taktiež úplné znenie zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Viac informácií o produkte >>