Dane


Postupy účtovania v JÚ a PÚ a zákon o účtovníctve

Postupy účtovania v JÚ a PÚ a zákon o účtovníctve

19,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na CD nájdete zmeny týkajúce sa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve v roku 2016. Nájdete tu aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného aj jednoduchého účtovníctva a tiež zákon o účtovníctve v znení od 1.1.2016.

Viac informácií o produkte >>


O senioroch

O senioroch

216,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.osenioroch.sk

Online knižnica ako prvá na Slovensku prináša aktuálne, zaručené a overené informácie, ktoré k vedeniu seniorského či ošetrovateľskému domu potrebujete. Od informácií o zdravie cez financovanie až po komunikáciu s klientom. Viac ako 1700 článkov v slovenskom a českom jazyku zabezpečujú kvalitu odborného portálu. 

Viac informácií o produkte >>


Účtovný TIP

Účtovný TIP

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnut.dashofer.sk

Dvojtýždenník je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, zrozumiteľné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Prináša odborné, praktické a garantovane aktuálne informácie z oblasti účtovníctva.

Viac informácií o produkte >>


Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

49,00 EUR + DPH

Nosič: Tlačená príručka

Nová publikácia je venovaná praktickým príkladom a spôsobom riešeniam v územnej samospráve. Čitateľovi publikácia prezentuje zákonný spôsob pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo právami, či kompetenciami.

Viac informácií o produkte >>


Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2016

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2016

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi závislými osobami v rámci SR alebo cez hranice do krajiny s priaznivejšími pravidlami zdanenia. CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. 

Viac informácií o produkte >>