Dane


Testy profi

Testy profi

348,00 EUR + DPH

Nosič: Znalostné testy NOVINKA

Web: www.testyprofi.sk

V oblasti daní a účtovníctva nie je možné obstáť bez neustáleho sebavzdelávania sa. Preto Vám prinášame novú formu štúdia - testy, výkladové články, videoemináre, e-kurzy. Pomocou znalostných testov si môžete neustále dopĺňať svoje odborné vedomosti.

Viac informácií o produkte >>


Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

59,00 EUR + DPH

Nosič: Tlačená príručka

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie všetkých paragrafov zákona o DPH podľa aktuálne platnej legislatívny doplnené o odborné komentáre a praktické príklady od Ing. Alžbety Hermanovej a Ing. Juraja Váleka, PhD. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2017. 

Viac informácií o produkte >>


Daňové a účtovné zákony 2017

Daňové a účtovné zákony 2017

79,00 EUR + DPH

Nosič: Brožúra

Kniha Daňové a účtovné zákony 2017 ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. K dispozícii sú aktuálne znenia zákonov.

Viac informácií o produkte >>


Najpoužívanejšie účtovné súvzťažnosti pre neziskové organizácie

Najpoužívanejšie účtovné súvzťažnosti pre neziskové organizácie

79,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Zaujíma Vás účtovanie v podmienkach neziskového sektora? Neváhajte a siahnite po našom CD, kde na jednom mieste nájdete najpoužívanejšie účtovné súvzťažnosti pre neziskové organizácie. Súčasťou diela sú stovky účtovných prípadov, ktoré pre Vás spracovala dlhoročná metodička z praxe Ing. Jana Vršková.

Viac informácií o produkte >>


Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz<br />z oblasti účtovníctva a daní

Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz
z oblasti účtovníctva a daní

24,50 EUR + DPH

Nosič: Pdf na stiahnutie

E-dokument „Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti účtovníctva a daní“ Vám poskytuje prehľad odbornej terminológie zo spomínaných oblastí. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie. Vedľa odborného termínu – slovného spojenia v slovenskom jazyku nájdete jeho preklad. Získajte praktického pomocníka a uľahčite si prácu.

Viac informácií o produkte >>