Technika


Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o.

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

CD ponúka informácie o:

  • nevyhnutných krokoch pre založenie s.r.o.
  • právnej úprave obchodného podielu v s.r.o.
  • otváracej súvahe v novovzniknutých spoločnostiach

CD ďalej obsahuje niektoré vybrané vzory k s.r.o.

Viac informácií o produkte >>


Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

39,50 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú. Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite ? Poradí Vám odborné CD s množstvom cvičení a informácií o tak veľkej entite akým je náš mozog a jeho potenciál.

Viac informácií o produkte >>