Technika


Google Analytics a Sociálne médiá

Google Analytics a Sociálne médiá

32,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

DVD sa zameriava na témy, ktoré nesmie opomenúť žiadny správny markeťák. Nesledovať trendy znamená byť o krok pozadu, čo sa v dnešnom rýchlom online svete určite neopláca. Odporúčame Vám prejsť si jednotlivé videosemináre, ktoré sa venujú témam ako Google Analytics, LinkedIn, Facebook či QR kódy a vkročiť tak do nikdy nespiaceho sveta online tém, živých diskusii a potencionálnych obchodov.

Viac informácií o produkte >>


Tvorba webových stránok

Tvorba webových stránok

9,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na DVD nájdete všetky kroky, ktoré povedú k úspešnému vytvoreniu vlastnej web stránky. Pre základné a jednoduché web stránky nemusíte byť špecialista, stačí ovládať pár základných pravidiel a môžete tak ušetriť množstvo EUR na programátoroch.

Viac informácií o produkte >>


Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o.

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

CD ponúka informácie o:

  • nevyhnutných krokoch pre založenie s.r.o.
  • právnej úprave obchodného podielu v s.r.o.
  • otváracej súvahe v novovzniknutých spoločnostiach

CD ďalej obsahuje niektoré vybrané vzory k s.r.o.

Viac informácií o produkte >>


Analýza dát v Exceli na CD

Analýza dát v Exceli na CD

43,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

Viac informácií o produkte >>


Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

39,50 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú. Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite ? Poradí Vám odborné CD s množstvom cvičení a informácií o takej veľkej entite akým je náš mozog a jeho potenciál.

Viac informácií o produkte >>