Technika


Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnbp.dashofer.sk

Online časopis Bezpečnosť práce prináša zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. Je určený pre bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov, technikov požiarnej ochrany, zamestnávateľov a vedúcich pracovníkov.

Viac informácií o produkte >>


EnviroInfo

EnviroInfo

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnodp.dashofer.sk

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Viac informácií o produkte >>


Sprievodca svetom dopravcu

Sprievodca svetom dopravcu

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnaut.dashofer.sk

Online časopis Sprievodca svetom dopravcu je určený pre všetkých prevádzkovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v súlade s podmienkami platnými v EÚ a vo vzťahu k tretím krajinám. Prináša zaujímavé a aktuálne témy pre osoby podnikajúce v oblasti autodopravy.

Viac informácií o produkte >>


Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

129,00 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncisoe.dashofer.sk

Online kurz je určený environmentalistom, odpadovým hospodárom, technickým riaditeľom, pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva, manažérom a riaditeľom výrobných spoločností.

Viac informácií o produkte >>


Softvérový lexikón kovov so zahraničnými ekvivalentmi

Softvérový lexikón kovov so zahraničnými ekvivalentmi

299,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

V príručke nájdete prehľad ocelí, zliatin a neželezných kovov vrátane ich chemického zloženia, mechanických vlastností, použitia a tepelného spracovania. Softvér vám umožňuje tlač materiálových listov a mať ich kedykoľvek k dispozícii aj v tlačenej podobe.
Ďalšou prednosťou tohto programu je možnosť vyhľadávať ekvivalenty zahraničných noriem a naopak.

Viac informácií o produkte >>